המרכז לחקר האשה בהלכה שליד מכון שכטר למדעי היהדות בירושלים נוסד בשנת תש"ס בעזרת מענק מקרן פורד, על מנת למצוא פתרונות לבעיית העגונות של ימינו המחכות שנים לקבל גט פיטורין מבעליהן. בכתב העת "זעקת דלות" המונח לפניכם, נבדקו מקרים ספציפיים של עגונות שחיכו שנים לישועה מבתי דין רבניים ללא הועיל. מה שמתפרסם כאן הוא איפוא כיוונים שבית הדין הרבני היה צריך לבדוק על מנת להתיר את העגונות.

הסכמי קדם נישואין כפתרון לבעיית העגונות בימינו

הסכם ברית שלום למניעת עגינות

הרחקת הנידה מבית הכנסת ומדברים שבקדושה