(שבעה מקרי בוחן)

בכתב העת "זעקת דלות" המונח לפניכם, נבדקו מקרים ספציפיים של עגונות ששנים חיכו לישועה מבתי דין רבניים אך ללא הועיל. מה שמפורסם כאן הוא כיוונים שבית הדין הרבני היה צריך לבדוק על מנת להתיר את העגונות.