על אתר תשובות לימינו

תשובות לימינו

מאז תקופת המשנה לפני 1800 שנה, כשיהודים נתקלו בבעיה הלכתית או מוסרית מסובכת, הם שלחו שאלה כתובה לרב שהשיב להם תשובה מפורטת על סמך המקרא, התלמוד הבבלי, הפירושים לתלמוד וספרות הפוסקים. ספרות זאת מכונה "שאלות ותשובות" או ספרות התשובות. יש למעלה מ- 9000 כרכים של שאלות ותשובות הכוללים למעלה מ- 300,000 תשובות שונות.
באתר זה יש שאלות ותשובות שנכתבו על ידי רבנים קונסרבטיביים/מסורתיים:

  • "תשובות על רגל אחת" מאת הרב פרופ' דוד גולינקין (באנגלית)
  • ששה כרכים של שאלות ותשובות שנכתבו בידי "ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל" בין השנים 1999-1985
  • תקצירים של "תשובות ועד ההלכה" (באנגלית)
  • בעתיד תתווספנה תשובות של רבנים קונסרבטיביים/מסורתיים שטרם פורסמו.
מגילה