אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
ייעוץ הנגשת אתר האינטרנט בוצע על ידי חברת A-2-Z שיווק ונגישות באינטרנט

תפעול האתר ועזרי נגישות

  • אם ישנו רכיב נגישות או סרגל נגישות מיוחד באתר, יש לספק (חובה) מידע אודותיו. אילו מצבים מיוחדים הרכיב מספק, כיצד למצוא אותו וכיצד להפעילו.
  • אם ישנם רכיבים מיוחדים אשר נדרשות להם הוראות הפעלה, יש לספק (חובה) התייחסות לכל אחד מהם. כגון באנר בדף הבית, מחשבונים ואפליקציות שונות. היעזרו בבודק הנגישות של האתר לשם כך.
    דוגמא:
    הפעלת הבאנר בעמוד הבית תומכת במקשי החיצים ימינה או שמאלה. ניתן לעצור את פעולתו ע"י לחיצה על כפתור עצירת ניגון המופיע בסמוך.
  • אם ישנם רכיבים או איזורים שמאילוצים שונים אינם נגישים, יש לפרט (חובה) כל אחד מהאיזורים/רכיבים וכיצד הגולש יכול להתמודד עם כל אחד מהם, לדוגמא מקשי מקלדת מיוחדים או פניה לשירות הלקוחות. היעזרו בבודק הנגישות לבירור אם היו כאלה רכיבים בתהליך.

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור

  • יש לציין (חובה) כי במידה והמשתמש נתקל בבעיה, הוא מוזמן ליצור קשר (טלפון / אימייל / טופס באתר).
  • עפ"י חוק בארגונים בעלי 25 עובדים ומעלה, יש למנות רכז נגישות שיהיה אחראי על כל הסדרי הנגישות של הארגון. יש לספק (חובה) את פרטי רכז הנגישות בארגון (שם, טלפון, אימייל).