תשובות לימינו

החל מתקופת המשנה, זה 1800 שנים יהודים פונים לרבנים כאשר הם נתקלים בבעיה הלכתית או מוסרית מסובכת. את שאלתם הם שולחים במכתב לרב שמשיב להם תשובה מפורטת על סמך המקרא, התלמוד הבבלי, הפירושים לתלמוד וספרות הפוסקים. ספרות זאת מכונה "שאלות ותשובות" או ספרות התשובות. באתר "תשובות לימינו" תמצאו שאלות ותשובות רבות שנכתבו בידי רבני התנועה הקונסרבטיבית, בהם הרב פרופ' דוד גולינקין.